Digitalni meni

Piletina

pizza

teletina

kuvana jela

piletina (primer bez slika)

Naziv obroka

Sadržaj obroka quam id dui posuere blandit. Donec
800din

Naziv obroka

Sadržaj obroka quam id dui posuere blandit. Donec
800din

Naziv obroka

Sadržaj obroka quam id dui posuere blandit. Donec
800din

Naziv obroka

Sadržaj obroka quam id dui posuere blandit. Donec
800din

Naziv obroka

Sadržaj obroka quam id dui posuere blandit. Donec
800din

Naziv obroka

Sadržaj obroka quam id dui posuere blandit. Donec
800din

Doha pizza

Naziv pizze

500din

Naziv pizze

500din

Naziv pizze

500din

Naziv pizze

500din

Naziv pizze

500din

Naziv pizze

500din

Naziv pizze

500din

naziv pizze (ako nema sliku)

500din

naziv pizze (ako nema sliku)

500din

naziv pizze (ako nema sliku)

500din

naziv pizze (ako nema sliku)

500din

naziv pizze (ako nema sliku)

500din

teletina

Naziv pizze

500din

Naziv pizze

500din

Naziv pizze

500din

Naziv pizze

500din

Naziv pizze

500din

Naziv pizze

500din

Naziv pizze

500din

naziv pizze (ako nema sliku)

500din

naziv pizze (ako nema sliku)

500din

naziv pizze (ako nema sliku)

500din

naziv pizze (ako nema sliku)

500din

naziv pizze (ako nema sliku)

500din

kuvana jela

Naziv pizze

500din

Naziv pizze

500din

Naziv pizze

500din

Naziv pizze

500din

Naziv pizze

500din

Naziv pizze

500din

Naziv pizze

500din

naziv pizze (ako nema sliku)

500din

naziv pizze (ako nema sliku)

500din

naziv pizze (ako nema sliku)

500din

naziv pizze (ako nema sliku)

500din

naziv pizze (ako nema sliku)

500din

organizujte večeru kod nas

Restoran Doha

Radno vreme

od 07h do 24h